Կատարված աշխատանքներ

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Օբյեկտ                  -    էլեկտրալիզային կայանի նորոգում

Կատարված աշխատանքները`

-         հպակային սարքերի նորոգում

-         հիդրոփակաղակների զննում

-         ջրածնի տաքացուցիչի նորոգում

-         օդամբարի կափույթների նորոգում

-         պահարանների տակի մ/կոնստրուկցիայի փոխում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Оբյեկտ                  -    մալուխային էստակադայի լուսավորություն

Կատարված աշխատանքները`

-         հին լուսարձակների ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժում

-         մալուխային  գծերի փռում մ/կոնստրուկցիաների վրայով և խրամուղով

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Оբյեկտ                  -    100 տոն քաշով տր-տորների փոխադրում

Կատարված աշխատանքները`

-         75000/110/35  կՎ տր-տորի ապամոնտաժում և փոխադրման համար նախապատրաստում

-         ձեռքի  տակելաժումով տրայլերի վրա բարձում

-         “Եր.ՋԷԿ”  եկ-ից  տր-տորի փոխադրում մինչև  ՎՄԳ

-         ՎՄԳ-ից տր-տորի փոխադրում մինչև “Եր.ՋԷԿ”  եկ

-         ձեռքի  տակելաժումով բեռնաթափում և տեղակայում հիմքի վրա

-         մոնտաժում, չափումներ, կարգաբերում և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Օբյեկտ                  -    110 կՎ  եկ

Կատարված աշխատանքները`

-         հաղորդաձողային համակարգի ուժեղացում

-         գծային ամրանների ապամոնտաժում և փոխում

-         եկ-ի լուսավորության վերականգնում և նորոգում լուսարձակների և մալուխային գծերի փոխարքնում

-         լուսարձակների մետաղե սյուների ներկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Օբյեկտ                  -    “Եր.ՋԷԿ” 110 կՎ   ԲԲՍ-ի  2 բջիջների վերակառուցման

Կատարված աշխատանքները`

-         110 կՎ   գծի ապամոնտաժում և մոնտաժում

-         բջջի սարքավորումների մոնտաժում  ( սարքավորումները  Siemens ֆիրմայի արտադրություն է )

-         խողովակից ալյումինե հաղորդադողերի մոնտաժում

-         ե/բ պորտալների ապամոնտաժում և ցինկապատված մ/կոնստրուկցիայից պորտալների մոնտաժում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Արմենիան մոլիբդեն փրոդաքշն”

Օբյեկտ                  -    2 x 4000 կՎԱ  տր-տորներով  35 կՎ  եկ-ի շինարարություն

Կատարված աշխատանքները`

-         շինարարական աշխատանքներ

-         4000 կՎԱ  2 տր-տորների մոնտաժում

-         մետաղե սյուների և պորտալների մոնտաժում

-         սարքավորումների մոնտաժում

-         երեք մետաղե սյուների տեղակայում և օդային գծի մոնտաժում

-         թողարկման-կարգաբերման աշխատանքներ և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    GS (Հարավային Կորեա )

Նախագիծ            -    նոր էներգաբլոկի շինարարություն

Կատարված աշխատանքները`

-         երեք սյուների տեղակայում 110 կՎ  հաղորդման գծի շինարարություն

-         4 հատ  110 կՎ պորտալների տեղակայում

-         4000 կՎԱ  տր-տորներով  35 կՎ  եկ-ի շինարարություն

-         35 կՎ  մալուխային գծի անցկացում խրամուղում

-         35 կՎ օդային գծի շինարարություն

-         մալուխային անցուղիների և մ/ կոնստրուկցիաների մոնտաժում

-         80 կմ  բ/լ  և  ց/լ  մալուխի անցկացում

-         պորտալների ուժեղացում

-         երեք КТП  630/6/0,4 կՎ –ի մոնտաժում օբյեկտի ժամանակավոր էլեկտրամատակարարման համար

-         120 տոն տր-տորային յուղի մշակում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ             -      տրանսֆորմատորների նորոգում

Կատարված աշխատանքները`

-         60 տոն  տրանսֆորմատորային յուղի գազազերծում և չորացում “Ալավերդի” եկ-ում

-         20000/35000/10 կՎ տր-տորի նորոգում  220 կՎ “Հաղթանակ” եկ-ում

-         չափումներ, կարգաբերում և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Հայաստանի էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ             -      տրանսֆորմատորների փոխադրում

Կատարված աշխատանքները`

-         տրանսֆորմատորների ապամոնտաժում  95 տոնա  քաշով  63000/110/35/6 կՎ  մակնիշի  “Կենտրոն” 

          եկ-ում,  95 տոնա քաշով   63000/110/35 կՎ  մակնիշի  “Նաիրիտ”  եկ-ում,  86 տոնա քաշով  31500 կՎԱ  և 

          76 տոնա քաշով  “Հարավային”  եկ-ում

-         ձեռքի տակելաժումով  տր-տորի բարձում տրայլերի վրա

-         այդ տր-տորների փոխադրում ՎՄԳ

Պատվիրատու   -   Միջազգային էներգետիկական կորպորացիա (МЭК)

Կատարված աշխատանքները`

-         Սևան ՀԷԿ-ում   110/35 կՎ  եկ-ի  մոնտաժում

-         35 կՎ  յուղային անջատիչների ապամոնտաժում

-         35 կՎ  էլեգազային անջատիչների մոնտաժում

-         Քանաքեռ ՀԷԿ-ից  47 տոնա բեռի փոխադրում  Գյումուշ ՀԷԿ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու    -    Ղ-տելեկոմ  (Vivacell)

Կապալառու         -     Ինտրակոմ

Նախագիծ             -    Հեռարձակման կայմասյունի տեղակացում   -  6 հատ

Կատարված աշխատանքները`

-         8 х 8 х 5 մ   հիմքի փորում

-         ե/բետոն հիմքի մոնտաժում  (միաձույլ)

-         ցինկապատ մ/կոնստրուկցիայից  35-42 մ  բարձրության կայմասյունի հավաքում

-         կայմասյունի տեղակայում հիմքի վրա

-         դիզել-գեներատորի տեղադրում և մոնտաժում այդ կայմասյուների մոտ

-         հաղորդակցման պահարանների տեղակայում և մալուխների մոնտաժում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ            -     “Մարաշ” 220 կՎ  եկ-ում հին տրանսֆորմատորի փոխարինում  նոր 125000 կՎԱ տրանսֆորմատոր

Կատարված աշխատանքները`

-         հնացած տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում

-         ձերքով տակելաժում և տրայլերով փոխադրում եկ-ի տարածքում, իջփցում փայտակոճի վանդակի վրա

-         տր-տորի տակ նոր НСП-3 հիմքի նախապատրաստում և կառուցում

-         նոր 125000 կՎԱ տր-տորի ձեռքով տակելաժում, տեղադրում և մոնտաժում

-         ШАОТ  պահարանի պատրաստում և մոնտաժում

-         չափումներ, կարգաբերում և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ             -    “Վանաձոր-2”  եկ-ից  տր-տորի տեղափոխում  ք. Երևան

Կատարված աշխատանքները`

-         63000 կՎԱ   220 կՎ տր-տորի ապամոնտաժում

-         բարձում ձեռքի տակելաժումով

-         տր-տորի փոխադրումը  Վանաձոր  քաղակից  մինչև  220 կՎ “Հաղթանակ”  եկ ք. Երևան

-         հիմքի վրա տեղադրում և մոնտաժում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր”  ՓԲԸ

Օբյեկտ                 -      ՏԵ – 581   ք.Երևանում

Կատարված աշխատանքները`

-         ՏԵ  -  1 x 630 կՎԱ   ենթակայանի շենքի կառուցում

-         630 կՎԱ  տրանսֆորմատորի տեղակայում և մոնտաժում

-         1 բաժանմունք  КСО – 10 կՎ   բջջի  և  ЩО-70 պահարանների պատրաստում, տեղակայում և մոնտաժում

-         բոլոր մալուխային գծերի տեղափոխում և նոր սպառողների հետ միացում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Հիդրոէներգաշին”

Օբյեկտ                  -     ՏԵ  -  2 x 400 կՎԱ   Դավթաշեն  թաղամասում  և ՏԵ  -  2 x 400 կՎԱ  Բաբաջանյան փողոցում 

                                     ք. Երևան

Կատարված աշխատանքները`

-         2 բաժանմունք  КСО – 10 կՎ   բջիջների  և  ЩО-70 պահարանների պատրաստում,

           տեղակայում և մոնտաժում

-         ABP – ի  տեղակայում և կարգաբերում

-         400 կՎԱ  տրանսֆորմատորի տեղակայում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ            -    “Գյումրի”  220 կՎ   եկ-ում  125000 կՎԱ   և  32000 կՎԱ    և “Շահումյան-2”  եկ-ում  125000 կՎԱ  

                                   տրանսֆորմատորների նորոգում

Կատարված աշխատանքները`

-         մեկուսիչների և հովացման համակարգի ապամոնտաժում

-         ռետինե բոլոր ներդիրների փոխում

-         էլ.շարժիչների, փականների, պաշտպանիչ կափույթների նորոգում և զննում

-         РПН-ի նորոգում

-         գազային ռելեի զննում և կարգաբերում

-         արտաքին մակերևույթի ներկում

-         տր-տորային յուղի գազազերծում և չորացում

-         կարգաբերում  և համալիր չափումներ

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Օբյեկտ                  -    էլեկտրալիզային կայանի նորոգում

Կատարված աշխատանքները`

-         հպակային սարքերի նորոգում

-         հիդրոփակաղակների զննում

-         ջրածնի տաքացուցիչի նորոգում

-         օդամբարի կափույթների նորոգում

-         պահարանների տակի մ/կոնստրուկցիայի փոխում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Оբյեկտ                  -    մալուխային էստակադայի լուսավորություն

Կատարված աշխատանքները`

-         հին լուսարձակների ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժում

-         մալուխային  գծերի փռում մ/կոնստրուկցիաների վրայով և խրամուղով

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Оբյեկտ                  -    100 տոն քաշով տր-տորների փոխադրում

Կատարված աշխատանքները`

-         75000/110/35  կՎ տր-տորի ապամոնտաժում և փոխադրման համար նախապատրաստում

-         ձեռքի  տակելաժումով տրայլերի վրա բարձում

-         “Եր.ՋԷԿ”  եկ-ից  տր-տորի փոխադրում մինչև  ՎՄԳ

-         ՎՄԳ-ից տր-տորի փոխադրում մինչև “Եր.ՋԷԿ”  եկ

-         ձեռքի  տակելաժումով բեռնաթափում և տեղակայում հիմքի վրա

-         մոնտաժում, չափումներ, կարգաբերում և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Օբյեկտ                  -    110 կՎ  եկ

Կատարված աշխատանքները`

-         հաղորդաձողային համակարգի ուժեղացում

-         գծային ամրանների ապամոնտաժում և փոխում

-         եկ-ի լուսավորության վերականգնում և նորոգում լուսարձակների և մալուխային գծերի փոխարքնում

-         լուսարձակների մետաղե սյուների ներկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Եր.ՋԷԿ” ՓԲԸ

Օբյեկտ                  -    “Եր.ՋԷԿ” 110 կՎ   ԲԲՍ-ի  2 բջիջների վերակառուցման

Կատարված աշխատանքները`

-         110 կՎ   գծի ապամոնտաժում և մոնտաժում

-         բջջի սարքավորումների մոնտաժում  ( սարքավորումները  Siemens ֆիրմայի արտադրություն է )

-         խողովակից ալյումինե հաղորդադողերի մոնտաժում

-         ե/բ պորտալների ապամոնտաժում և ցինկապատված մ/կոնստրուկցիայից պորտալների մոնտաժում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Արմենիան մոլիբդեն փրոդաքշն”

Օբյեկտ                  -    2 x 4000 կՎԱ  տր-տորներով  35 կՎ  եկ-ի շինարարություն

Կատարված աշխատանքները`

-         շինարարական աշխատանքներ

-         4000 կՎԱ  2 տր-տորների մոնտաժում

-         մետաղե սյուների և պորտալների մոնտաժում

-         սարքավորումների մոնտաժում

-         երեք մետաղե սյուների տեղակայում և օդային գծի մոնտաժում

-         թողարկման-կարգաբերման աշխատանքներ և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    GS (Հարավային Կորեա )

Նախագիծ            -    նոր էներգաբլոկի շինարարություն

Կատարված աշխատանքները`

-         երեք սյուների տեղակայում 110 կՎ  հաղորդման գծի շինարարություն

-         4 հատ  110 կՎ պորտալների տեղակայում

-         4000 կՎԱ  տր-տորներով  35 կՎ  եկ-ի շինարարություն

-         35 կՎ  մալուխային գծի անցկացում խրամուղում

-         35 կՎ օդային գծի շինարարություն

-         մալուխային անցուղիների և մ/ կոնստրուկցիաների մոնտաժում

-         80 կմ  բ/լ  և  ց/լ  մալուխի անցկացում

-         պորտալների ուժեղացում

-         երեք КТП  630/6/0,4 կՎ –ի մոնտաժում օբյեկտի ժամանակավոր էլեկտրամատակարարման համար

-         120 տոն տր-տորային յուղի մշակում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ             -      տրանսֆորմատորների նորոգում

Կատարված աշխատանքները`

-         60 տոն  տրանսֆորմատորային յուղի գազազերծում և չորացում “Ալավերդի” եկ-ում

-         20000/35000/10 կՎ տր-տորի նորոգում  220 կՎ “Հաղթանակ” եկ-ում

-         չափումներ, կարգաբերում և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Հայաստանի էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ             -      տրանսֆորմատորների փոխադրում

Կատարված աշխատանքները`

-         տրանսֆորմատորների ապամոնտաժում  95 տոնա  քաշով  63000/110/35/6 կՎ  մակնիշի  “Կենտրոն” 

          եկ-ում,  95 տոնա քաշով   63000/110/35 կՎ  մակնիշի  “Նաիրիտ”  եկ-ում,  86 տոնա քաշով  31500 կՎԱ  և 

          76 տոնա քաշով  “Հարավային”  եկ-ում

-         ձեռքի տակելաժումով  տր-տորի բարձում տրայլերի վրա

-         այդ տր-տորների փոխադրում ՎՄԳ

Պատվիրատու   -   Միջազգային էներգետիկական կորպորացիա (МЭК)

Կատարված աշխատանքները`

-         Սևան ՀԷԿ-ում   110/35 կՎ  եկ-ի  մոնտաժում

-         35 կՎ  յուղային անջատիչների ապամոնտաժում

-         35 կՎ  էլեգազային անջատիչների մոնտաժում

-         Քանաքեռ ՀԷԿ-ից  47 տոնա բեռի փոխադրում  Գյումուշ ՀԷԿ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու    -    Ղ-տելեկոմ  (Vivacell)

Կապալառու         -     Ինտրակոմ

Նախագիծ             -    Հեռարձակման կայմասյունի տեղակացում   -  6 հատ

Կատարված աշխատանքները`

-         8 х 8 х 5 մ   հիմքի փորում

-         ե/բետոն հիմքի մոնտաժում  (միաձույլ)

-         ցինկապատ մ/կոնստրուկցիայից  35-42 մ  բարձրության կայմասյունի հավաքում

-         կայմասյունի տեղակայում հիմքի վրա

-         դիզել-գեներատորի տեղադրում և մոնտաժում այդ կայմասյուների մոտ

-         հաղորդակցման պահարանների տեղակայում և մալուխների մոնտաժում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ            -     “Մարաշ” 220 կՎ  եկ-ում հին տրանսֆորմատորի փոխարինում  նոր 125000 կՎԱ տրանսֆորմատոր

Կատարված աշխատանքները`

-         հնացած տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում

-         ձերքով տակելաժում և տրայլերով փոխադրում եկ-ի տարածքում, իջփցում փայտակոճի վանդակի վրա

-         տր-տորի տակ նոր НСП-3 հիմքի նախապատրաստում և կառուցում

-         նոր 125000 կՎԱ տր-տորի ձեռքով տակելաժում, տեղադրում և մոնտաժում

-         ШАОТ  պահարանի պատրաստում և մոնտաժում

-         չափումներ, կարգաբերում և փորձարկում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ             -    “Վանաձոր-2”  եկ-ից  տր-տորի տեղափոխում  ք. Երևան

Կատարված աշխատանքները`

-         63000 կՎԱ   220 կՎ տր-տորի ապամոնտաժում

-         բարձում ձեռքի տակելաժումով

-         տր-տորի փոխադրումը  Վանաձոր  քաղակից  մինչև  220 կՎ “Հաղթանակ”  եկ ք. Երևան

-         հիմքի վրա տեղադրում և մոնտաժում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր”  ՓԲԸ

Օբյեկտ                 -      ՏԵ – 581   ք.Երևանում

Կատարված աշխատանքները`

-         ՏԵ  -  1 x 630 կՎԱ   ենթակայանի շենքի կառուցում

-         630 կՎԱ  տրանսֆորմատորի տեղակայում և մոնտաժում

-         1 բաժանմունք  КСО – 10 կՎ   բջջի  և  ЩО-70 պահարանների պատրաստում, տեղակայում և մոնտաժում

-         բոլոր մալուխային գծերի տեղափոխում և նոր սպառողների հետ միացում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Հիդրոէներգաշին”

Օբյեկտ                  -     ՏԵ  -  2 x 400 կՎԱ   Դավթաշեն  թաղամասում  և ՏԵ  -  2 x 400 կՎԱ  Բաբաջանյան փողոցում 

                                     ք. Երևան

Կատարված աշխատանքները`

-         2 բաժանմունք  КСО – 10 կՎ   բջիջների  և  ЩО-70 պահարանների պատրաստում,

           տեղակայում և մոնտաժում

-         ABP – ի  տեղակայում և կարգաբերում

-         400 կՎԱ  տրանսֆորմատորի տեղակայում

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատվիրատու   -    “Բարձրավոլտ էլ.ցանցեր”  ՓԲԸ

Նախագիծ            -    “Գյումրի”  220 կՎ   եկ-ում  125000 կՎԱ   և  32000 կՎԱ    և “Շահումյան-2”  եկ-ում  125000 կՎԱ  

                                   տրանսֆորմատորների նորոգում

Կատարված աշխատանքները`

-         մեկուսիչների և հովացման համակարգի ապամոնտաժում

-         ռետինե բոլոր ներդիրների փոխում

-         էլ.շարժիչների, փականների, պաշտպանիչ կափույթների նորոգում և զննում

-         РПН-ի նորոգում

-         գազային ռելեի զննում և կարգաբերում

-         արտաքին մակերևույթի ներկում

-         տր-տորային յուղի գազազերծում և չորացում

-         կարգաբերում  և համալիր չափումներ

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: