Մեր մասին

Հիդրոէլեկտրոմոնտաժ ՓԲԸ-ն առաջատար էլեկտրամոնտաժային կազմակերպություն է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը մասնակցում է Հանրապետության գրեթե բոլոր էներգետիկական օբեկտների շինմոնտաժային աշխատանքներին: